Vi kommer att ge dig tips och vägledning i intervjuteknik och hur du håller en bra intervju från start till mål. Du får lära dig om allt från förberedelser och frågor du bör och inte bör ställa, till varningstecken samt efterarbete. Du får även en frågemall som du kan ha som underlag under dina framtida intervjuer. Allt för att hjälpa dig att bli en skickligare intervjuare.

Den kompletta intervjuguiden
för rekryterare.   

GRATIS INTERVJUGUIDE

En guide från start till mål.

Före intervjun

Efter intervjun

Under intervjun

Dessa delar (och mer) får du ta del av om du väljer att ladda ner vår e-bok.

9 röda flaggor att se upp med

Frågor att ställa

och undvika

Rekrytering handlar om att matcha rätt person med rätt tjänst. Att försäkra dig om att du rekryterar rätt person är en av de största utmaningar du ställs inför som rekryterare, arbetsgivare eller personalchef. Intervjun är en viktig del för beslutet – och därför är det viktigt att den genomförs på bästa sätt.

Med vår guide kommer du lära dig alla delar i intervjuprocessen och göra dig till en bättre intervjuare.

Ladda ner guiden och bli bättre

Ange namn, företag & mail för att ladda
ner vår e-bok, helt gratis.

OnePartnerGroup är en svenskägd koncern. Vare sig du behöver hjälp med rekrytering, bemanning, funktions- och logistiklösningar, omställning, utbildning eller HR kan du som kund hos oss räkna med att vi gör allt för att vara snabba och lätta att arbeta med, utan att tumma på vår professionalitet. Vi är helt sonika en komplett leverantör av kompetens inom både yrkesarbetar- och tjänstemannasektorn. Tillsammans med våra 2000 medarbetare är vi verksamma på 36 orter. Med hjälp av vår stora lokala kännedom, erfarenhet och vårt engagemang strävar vi alltid efter att vara den lokalaste samarbetspartnern.

OnePartnerGroup Jönköping, Mogölsvägen 4, 555 93 Jönköping

www.onepartnergroup.se